İl temsilcilerinin sorunları (İlker Yıldız) - BasketFaul.com

İl temsilcilerinin sorunları (İlker Yıldız)

15-08-18 13:15
Basketbol ile ilgili haberleri incelediğimizde çoğunlukla; profesyonel liglerden, Avrupa Kupalarından, altyapılardan, A Milli Takımlarımızdan, yapılan transferlerden vb. bahseden yazılarla karşılaştığımız bir gerçek. Ama bir de basketbolun mutfağında olan insanlar var ki onlarla ilgili haberlere ancak çok büyük haber niteliği taşıyan bir olay gerçekleştiği zaman tanık oluyoruz. Tabii benim de yazılar yazdığım Basketfaul sitesini bu konuda ayrıcalıklı görüyorum ve neredeyse basketbol ile ilgili bütün konuları içeren yazıları okuma ayrıcalığı yaşadığımızı düşünüyorum. Sadece çoğu sitede sıkça karşılaşılan lig ve oyuncu bilgileri değil; hakemlerimizin sorunları, antrenörlerimizin sorunları, altyapı meselesi, sporcu teşvik sistemi, yabancı oyuncu sayısı ve uygulanması gereken ekonomik tedbirlere varıncaya kadar birçok alanda yazıların yer aldığını görebiliyoruz. Bugün dile getirmeye çalışacağım konuda, çok önemli olmakla birlikte uzun zamandan beri dile getirilmeyen bir sorunumuz: Basketbol İl Temsilcilerimizin Sorunları.

Altyapı Milli Takımlarımızın yoğun FİBA turnuva programı, kulüplerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve birçok kulübümüzün kapanması gibi mevcut yoğun ve sıkıntılı gündem arasına, ben de yazılarıma “U18 Kızlar Avrupa Şampiyonasının Ardından” başlıklı yazımla devam etme niyetindeydim. Bu konuyu yazmaya başlamıştım ki, tam o sıralarda basketbol çevremde gelişen üzücü bir olay sonrasında Basketbol İl Temsilcilerimizin (ve ekibinin) yaşadığı sorunları içeren bir yazı yazmaya karar verdim. Kuşkusuz bu konu değişikliği, şahit olduğum bazı olaylar sonrasında şekillendi. Ama Türk basketboluna her anlamda katkı sağlamak ve dilimiz döndüğünce oluşabilecek muhtemel problemlerin erkenden teşhis edilmesinde yardımcı olmak ve geç olmadan bu problemlerle ilgili önlemlerin alınması adına yardımcı olmak için bu yazıyı yazmayı uygun gördüm. Belki de Basketbol İl Temsilcilerimizin sorunları ile ilgili bir yazı yazmakta bile geç kalmış olabilirim.

Ancak, çözüm arayışında olmak aynı zamanda doğru soruları sormayı ve doğru çözüm önerilerini getirmeyi de sağlar. Sonuç olarak da bu süreci yaşamak, doğru eyleme geçmemiz içinde en önemli gerekli şarttır.

Bütün sorunlar ve o sorunların çözümü, aslında dönüp dolaşıp her seferinde insanda sona erer. Yani insanlara odaklanmayı, insanı öncüllemeyi ve ona hak ettiği kıymeti vermeyi şart koşar. Her alanda başarı elde edilebilmesi için, o alanda çalışan insanların ruhuna temas etmek ve sürekli olarak onları motive etmeyi bilmemiz gereklidir. Unutmamalıyız ki “marifet iltifata tâbidir”. Kişilerin başarıları takdir edildiği ve karşılığı verildiği müddetçe, yapılan işlerden daha iyi sonuçlar elde edilir ve başarılar anlık olmaktan çıkarak sürekli hale gelir.

Konu ile ilgili hazırlık yapma adına sadece “TBF İl Temsilciliği Yönergesi”ne bakmamız bile, aslında basketbol il temsilcilerinin üzerinde ne kadar büyük bir mesuliyetin olduğunu anlamamıza yeterlidir. Yönergenin 6. Maddesinde “Federasyon İl Temsilcisinin Görevleri” başlığıyla yer alan kısımda toplam 15 madde yer alıyor. Federasyon İl Temsilcisinin Görevlerini kısaca maddeler halinde özetleyecek olursak;

* İl seviyesindeki basketbol platformlarında Federasyonu temsil etmek,

* Basketbol faaliyetleri için yıllık programları hazırlamak ve uygulamak,

* Faaliyet raporları hazırlamak ve Federasyona sunmak, Basketbol kulüpleri arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözüme bağlamak ve yerel liglerle ilgili tüm kayıtları tutmak,

* Maçlara hakem ve diğer resmi görevlilerin atamasını yapmak,

* Federasyon tarafından yayınlanmış yönerge, genelge ve tamimlerini, basketbolla ilgili yenilik veya kural değişikliklerini hakem, kulüpler ve kuruluşlara zamanında duyurmak.

* Basketbol ile ilgili idareci, antrenör, teknik eleman, hakem, teknik komiser, basketbolcu, masör ve benzeri elemanların eğitilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

* Sporcu tescil ve vize işlemleri için gerekli belgelerin kontrollerini yapmak ve uygun olanları Federasyona göndermek.

* Basketbolun gelişmesi için yeni kulüpler kurulmasını sağlamak, bu kulüplerin mali ve idari açıdan güçlenmesi için girişimlerde bulunmak, basketbolcu sayısını artırmak için basketbol okulları kurulması ve altyapı faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak,

* Basketbol faaliyetlerini il sathında yaymak ve sevdirmek için gereken çalışmaları yapmak.

* Yerel yönetimler ve özel sektörle işbirliği içinde basketbol aktiviteleri düzenlemek, gibi birçok madde yer almakta.

Bu görev ve sorumlulukları yerine getirmeye çalışan basketbol il temsilcilerinin çoğu bu işi fedakârlıkla ve özveriyle yürütmeye gayret etmektedirler. Bu görevlerinin hiçbir maddi getirisi de yoktur (sadece 18 TL görev tazminatı var ve onu da zaten almıyorlar). Maalesef, yetkililerin de Basketbol İl Temsilcilerine gerekli ilgiyi göstermediğini üzülerek söylemeliyiz.

İl temsilcilerinin özlük haklarının düzenlenerek iyileştirilmesi, hem il temsilcilerimizin bütün basketbol camiası nezdinde itibar görmelerini, hem de kendilerini değerli hissetmelerini sağlayacak, daha da güzel işlere imza atmaları adına önemli bir teşvik olacaktır. Unutmayalım ki basketbol il temsilcileri aslında TBF başkanının illerdeki temsilcileridir (madde 6- a. İl seviyesindeki basketbol platformlarında Federasyonu temsil etmek). Aynı zamanda Federasyonun temsilcileri olan basketbol il temsilcilerinin, kendilerine yüklenen sorumluluklar ölçüsünde, ilgi ve alaka gösterilmeye de ihtiyaçları vardır.

Gece gündüz, salonlarda mesai harcayan, ceplerinden dahi harcamalar yapmaktan çekinmeyen bu insanların gerektiği kadar motive edilmediğini herkes biliyor ve görüyor. Oysa bu kişilerin çoğunun istediği sadece değer görmek ve küçük gereksinimlerine çözüm bulunmasıdır. Rahatça çalışabilecekleri küçük de olsa bir ofislerinin, bir bilgisayar ve bir yazıcılarının olması maddi anlamda onlar için çoğunlukla yeterli olacaktır. Oysa bunların dışında çoğu il temsilcilerinin her sezon yaşadığı; tesis sıkıntısını, maç fikstürlerinin hazırlanmasını, müsabaka sonuçlarının sisteme güncel olarak işlenmesini, madalya ve kupa tedariki gibi birçok sorunu saymıyorum bile. Yetkililerin onları düşündükleri, önemsedikleri ve değer verdiklerini göstermeleri, saydığımız sorunların üstesinden gelme adına onlara güç verecektir. Ama zannedersem bu desteği de onlardan çok görüyoruz.

İl temsilcileri yıllık değerlendirme toplantısı sayısının yetersiz olması, iletişim ihtiyacını daha da elzem hale getirmektedir. Bu toplantılar daha sıklıkla gerçekleştirilmeli ki, sorunlar daha önce tespit edilip çözüme kavuşturulabilsin. İşlerin daha hızlı işlemesi adına, bölgelere ayrılarak hatta komşu iller arasında toplantıların yapılması, daha hızlı ve daha verimli sonuçların alınmasını da sağlayacaktır.

İl temsilcileri maddi anlamda desteklenmeli ve kendilerine cüzi de olsa bir ücret tahsis edilmelidir. En önemlisi daha önce vurguladığım gibi, onları değerli kılacak şekilde manevi anlamda da desteklemeleri ihmal edilmemelidir. Bu anlamda aklıma gelen birkaç önerim olacak. Milli Maç, Basketbol All-Star, Türkiye Kupası gibi organizasyonlara, basketbol il temsilcileri de davet edilebilir. 20-25 yıl boyunca Türk basketbola hizmet vermiş hakemlerimize, Mili Takım oyuncularımıza vb. hizmetlerinden ötürü plaketler verilirken, benzer uygulamaların il temsilcilerimizi de kapsaması sağlanabilir. ASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları)’ler neden sadece futbol için çalışıyor da, başta basketbol olmak üzere diğer birçok spor branşına yeterli destek gösterilmiyor. Şunu da hatırlatmak gerekir ki, ASKF’lerde çalışanların çoğu belli bir ücret karşılığı istihdam edilmektedirler. ASKF’lerden basketbol branşı da gerektiği ölçüde destek görerek, bu sayede il temsilcilerinin imkânları da arttırılabilir.

Sadece TBF değil; Belediyeler, Sivil Toplum Örgütleri ve diğer kurum ve kuruluşlarında, sporcu niteliği ve sayısını arttırma adına basketbol il temsilcileri ile ortak çalışmalarının arttırılması gerekiyor. Böylece yapılan çalışmaların başarısı ve sürekliliği de artacak, daha az maliyetle ve daha çok gencimizin spor yapmasına imkân sağlanacaktır. İl temsilcilerini motive edersek, göreceksiniz ki birkaç yıla kalmaz, hem nitelik hem de nicelik açısından sporcu sayımızda da ciddi bir artış görülecektir. Çünkü değerli olduğunu hisseden her insanın çalışma verimliliği de artacaktır. Basketbol il temsilcilerimizin, daha istekle çalışmaları ve daha çok mesai harcamalarıyla; birçok kulübün basketbolda altyapı şubesi kurmasını sağlamasına da etken olacaklardır. Sözleri herkes tarafından daha bir dinlenir hale gelecektir.

Düşünebiliyor musunuz? Bir kulübün altyapıda basketbol faaliyetine başlaması en az 20 sporcu kazanımı demektir. Her ilde birkaç kulübün daha basketbola destek olması demek, bunun il sayımız olan 81 ile çarpılması anlamına gelmesidir. Basketbol il temsilcilerimize gösterilecek küçük bir destek, onların aidiyet duygusunu arttıracak ve bir anda binlerce çocuğumuzun basketbola başlaması sağlanabilecektir. Maddi anlamda birçok harcama yaparak sağlayamayacağınız bir başarıyı, sadece il temsilcilerine göstereceğiniz küçük bir ilgi sayesinde gerçekleştirebileceksiniz. Güzel ve kalıcı işleri yapmak, öncelikle insana yatırım yapmakla olur.

Sezon boyunca birçok yükü TBF yetkililerinin omzundan alıp, kendi omuzlarına yükleyen kişiler bu kadar muhakkak TBF yetkililerinin her zaman takdirini kazanmışlardır. Ancak artık bunlar bizim çocuklar nede olsa demeyip, il temsilcilerinin özlük haklarını da iyileştirmeyi pratiğe dökme zamanının geldiğini düşünüyorum. Basketbol İl Temsilcilerimiz adına yılda bir kez dahi olsa bir davet programı düzenleyip, onları onurlandırma nezaketini göstermeliyiz. Birlikte çalıştığınız kişilere yatırım yapmak, nesnelere yatırım yapmaktan çok daha önemli olmalıdır. TBF yetkilileri, il temsilcilerimize layık oldukları ilgiyi gösterdikçe; kuşkusuz gerek kulüplerimiz, gerek antrenörlerimiz ve gerekse basınımız da onlara gerektiği itibarı gösterecektir.

TBF yetkilileri bir ile gittiklerinde ilk olarak il temsilcileriyle irtibata girer, o ilin basketbol çalışmalarını onlardan rapor halinde alırlarsa, kuşkusuz çok verimli bir iletişim gerçekleştirilmiş olacaktır. Herhangi bir ilde basketbol adına yaşanan bir sorun ya da yapılması gereken çalışmalar için, ilk önce il temsilcileri muhatap alınmayı hak etmiyorlar mı? İl temsilcilerinden daha iyi acaba kim o ilin basketbol faaliyetleri ilgili bilgi sahibi olabilir ki? Bir kurumda iyi bir teşrifat silsilesinin olması, o kurumun ne kadar başarılı bir organizasyona da sahip olduğunun göstergesidir. Ne yazık ki il temsilcileri çoğunlukla, sadece seminerden seminere yüzlerine bakılan kişiler olmaktan öteye geçemiyorlar.

Yaşanan sıkıntılardan bir diğeri de, illerde organize edilen turnuvalarda görülmektedir. Turnuvaların düzenlenmesi konusunda en çok emeği geçen il temsilcileri, turnuvaların başlamasından bitimine kadar olan süreçte adeta yok hükmünde değerlendiriliyorlar. Neredeyse herkese sembolik de olsa katılım plaketleri verilirken, il temsilcilerini onurlandırmak kimsenin aklına bile gelmiyor. Oysa il temsilcilerinin çoğu, turnuvaların düzenlenmesi sürecinde gece-gündüz mesai harcıyor, çoğunlukla maddi destek dahi alamıyor, adeta kapı kapı dolaşıp turnuva için sponsor arıyor ve kimi zamanda cebinden harcamada dahi bulunuyorlar. Bu insanların çoğu gerçekten basketbolu çok sevdikleri için gönüllü olarak bu işi yapıyorlar, o zaman bu insanların gönlüne hitap etmemiz gerekmiyor mu? Bu, çok mu zor?

Kimileri diyebilir ki illerde bu görevi yapacak zaten birçok kişi var. İl temsilciliği görevini o yapmazsa, nede olsa başkası yapar! Bu anlayışla olaya bakarsak çok hem de çok yanılırız. Ayrıca bir kültür oluşmasını sağlayacak olan, kişilerin birikimlerini de bir çırpıda yok saymış oluruz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, çoğu ilde (özellikle Anadolu’da) il temsilciliği maalesef yük olarak görülüyor. Çoğu antrenör, hakem, idareci vs. il temsilciliği görevini yapmak istemiyor, çünkü çoğu yaptıkları işten iyi kötü gelir elde ediyorlar. Bu kişiler, gelir elde edemeyecekleri ve kendilerini daha çok yıpratacakları başka bir görevi niye kabul etsinler ki? Başarıda en önemli unsur birikim ve tecrübedir. Bir basketbol il temsilcisi giderse, yerine başkası gelir anlayışı, düpe düz basit bir düşüncenin ürünüdür. Bizler yatırımı en değerli olana (eşref-i mahlûkat), yani insana yaptığımız müddetçe gerçek başarıdan söz edebiliriz. Hiç kimse bir çırpıda yok sayılacak hükmünde olamaz, olmamalıdır. Bu en basitinden ahde vefa’ya ve kurum kültürüne uygun düşmez.

Bu insanlar ailelerine ayıracakları vakitten kısarak, iş yaşamlarından da çoğunlukla feragat ederek bu görevlerini layığıyla yapmaya çalışıyorlar. Ne için? Tabiî ki Türk basketbolunun çok daha iyi yerlere gelmesi için. Sadece basketbolu sevdikleri için ve basketbolun onların yaşamlarına anlam kattığı için. Ama bu insanlara ilgisiz kalarak, onların ruhlarına dokunmadan, onları küstürerek daha ne kadar verimli olabileceklerini düşünüyorsunuz ki? Çok bir şey istediklerini de düşünmüyorum. Sadece onlara gösterilecek sıcak ilgi ve güven, domino etkisi yaparak hem onları motive edecek hem de Türk basketbolunun çok daha iyi olabilmesi adına hep birlikte bir adım daha atılmış olacaktır. Basketbolumuzun her aşamasında görev alan ve emek harcayan herkesle muhakkak kuvvetli bağlar kurulmalıdır. Onları dinlemeli ve çalıştaylar kurularak, Türk basketbolunun felsefesini kuracağımız kuvvetli basamaklar inşa etmeliyiz.

Basketbol İl Temsilcilerimizin motivasyonunu arttırmak adına önerilerimi sıralayacak olursam;

* TBF tarafından her yıl belirlenen kriterlere göre (yönergede yer alan “Performans Değerlendirme Sistemi (PDS)”ne göre) “Yılın İl Temsilcisi Ödül Töreni” düzenlenerek, hem bütün basketbol il temsilcileri onurlandırılmış olur, hem de basketbol camiasındaki diğer emekçilerin bir araya gelmeleri sağlanmış olur. Bu da kurum kültürünün kuvvetli bir şekilde sağlanması adına çok önemli bir adımdır. Bu tür organizasyonlar sayesinde, yeni tanışıklıklar ve çözüm odaklı projelerin ilk tohumları atılmış olur. Herkesin kendi fildişi kulesinden inip, daha geniş ufuklara yelken açmasının zamanı gelmedi mi?

* Basketbol adına bir kurum kültürü ve aidiyet bilinci sağlama adına, bütün çalıştaylarda il temsilcileri de çağrılarak, bir de onların bakış açısıyla sorunlara yaklaşma sağlanabilir. Basketbolun sadece teknik boyutu değil, idari boyutu da ele alınarak bütüncül bir bakış açısı kazandırılmalıdır. Türk basketbolunun dünyanın en iyisi olabilmesi için, tek boyutlu olarak sadece parkede yapılması gerekenleri düşünmemeliyiz. Çok boyutlu olarak düşünüp (teknik ve idari anlamda), her alanda en nitelikli çalışmalara imza atmakla ancak bir numara olabileceğimizi bilmeliyiz.

* Futbolda olduğu gibi bölge temsilciliği (7 bölge) uygulaması, basketbola da uyarlanmalıdır. Böylece her bölge temsilciliği sayesinde, yakın iller arasında bilgi alış-verişini kuvvetlendirerek, yapılacak bütün işlerin daha çabuk neticelenmesi sağlanacaktır. Bölge temsilcilerine verilecek sekreterlikler vasıtasıyla, her türlü yapılması gereken resmi işlemler daha hızlı gerçekleştirilebilecektir.

* İl temsilcilerinin her türlü haklarını savunacak (hakemlerde olduğu gibi) bir dernek veya kurumun faaliyete geçirilmesi de gerekir.

* Büyük illerde olduğu gibi, her ilde müsabakalara katılacak kulüplerden cüzi bir katılım payı alınarak, buradan gelen meblağların bir “ödenek havuzu”nda toplanması ve toplanan miktarların il temsilciliklerinin ihtiyaçlarını karşılama adına tekrardan basketbola harcanması sağlanabilir (organizasyonlar, ödüller, plaketler vs. için ).

* Ofis giderleri (telefon, bilgisayar, yazıcı, toner, kâğıt vs.) adına sürekli bir ödenek çıkarılabilir.

* İllerde basketbol adına yapılacak bütün etkinliklere muhakkak il temsilcilerinin de katılımı sağlanmalı ve TBF, il temsilcilerine verdiği değeri uygulamada da göstermelidir. Profesyonel Ligler, Milli Takımlar, altyapı organizasyonları gibi birçok büyük organizasyonun sorumluluğunu layığıyla yerine getiren TBF yetkililerinin, Basketbol İl Temsilcilerimizin sorunlarını da aynı özenle çözüme kavuşturacağından kuşkum yok. Ancak, unutmamalıyız ki basketbolumuzda her kesimin desteğini ve güvenini kazanmalıyız ki, üst hedefleri gerçekleştirebilelim.

Mevcut TBF yetkililerinin şu ana kadar gerçekleştirdiği çalışmaları takdir etmemek elde değil. Çok güzel projeleri hayata geçirdiler ve bundan sonra da çok güzel çalışmaları hayata geçireceklerinden eminim. Türk basketbolumuz kesinlikle emin ellerde, bunu bütün yazılarımda memnuniyetle dile getiriyorum. Türk basketbolunun layık olduğu şekilde çok daha iyi bir yere gelmesi için, her alanda nitelikli hale gelmemiz zorunludur. Basketbolumuzun görünmez kahramanları olan Basketbol İl Temsilcilerimizi daha saygın hale getirmemiz, aynı zamanda ülke basketbolumuzun da daha çok ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Her şey Türk basketbolu için. 

Yorumlar Okunma: 4716