Disiplin Kurulu kararları - BasketFaul.com

Disiplin Kurulu kararları

15-03-19 18:53
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 15 Mart 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları aldı:

1 -  Karesi Spor Kulübü’nün, 02.03.2019 tarihinde Balıkesir’de oynanan Karesi Spor – Akhisar Belediye TBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 30.1. maddesine aykırı biçimde müsabaka başlama saatinde salonda hazır ambulans bulunmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

2 -  09.03.2019 tarihinde Antalya’da oynanan Kepez Belediye – İ.T.Ü. TB2L müsabakası ile ilgili olarak;
a.Kepez Belediye Spor Kulübü’nün, gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Kepez Belediye Spor Kulübü görevlisi Yavuz Okuducu’nun, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; 

3 -  Petkim Spor Kulübü’nün, 09.03.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Petkim Spor – Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor TBL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 6.250,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; 

4 -  09.03.2019 tarihinde Mardin’de oynanan Mardin Büyükşehir Belediye – Elazığ İl Özel İdare TKBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Mardin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün, seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
i.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
iii.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1.875,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına,
b.Mardin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü görevlisi Taylan Karaboğa’nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; 

5 -  09.03.2019 tarihinde Kayseri’de oynanan Bellona Kayseri Basketbol – Beşiktaş KBSL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Kayseri Basketbol Spor Kulübü, her ne kadar seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, atılı ihlalin sübutu için özel şart olan topluluk unsurunun somut olayda bulunmadığı anlaşıldığından Kulüp hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,
b.Kayseri Basketbol Spor Kulübü görevlisi Ahmet Bozbey’in, hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Kayseri Basketbol Spor Kulübü antrenörü Eşref Ayhan Avcı, her ne kadar müsabaka sonrası basın toplantısındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk edilmişse de, ifadelerin eleştiri sınırı içerisinde kaldığı anlaşıldığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; 

6 -  09.03.2019 tarihinde Kayseri’de oynanan Bellona Kayseri Basketbol – Beşiktaş KBSL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün, seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez (T.30.11.2018-E.2018/323, T.10.01.2019-E.2019/4) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Beşiktaş Jimnastik Kulübü antrenörü Aziz Akkaya, her ne kadar sportmenliğe aykırı hareket şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, müsabaka görevlileri raporlarında belirtilen eylemin sevke konu disiplin ihlali seviyesine ulaşmadığı ve başkaca bir disiplin ihlali de oluşturmadığı anlaşıldığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; 

7 -  Fethiye Belediye Spor Kulübü’nün, 09.03.2019 tarihinde Muğla’da oynanan Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor – Halk Enerji TED Ankara Kolejliler TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 43. maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine yüklenmemesi nedeniyle 2018–2019 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 08.02.2019 tarih, E.2019/53, K.2019/67 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla, gelinen aşamada para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek –aynı ihlale ilişkin Disiplin Kurulu’nun E.2019/90 sayılı kararı, müsabaka tarihi olan 09.03.2019 tarihinde henüz kesinleşmemiş olduğundan Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmünün uygulanamayacağı dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; 

8 -  Banvit Basketbol Kulübü’nün, 09.03.2019 tarihinde Balıkesir’de oynanan Banvit – Tofaş Tahincioğlu BSL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 18.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; 

karar verildi.

 

Yorumlar Okunma: 1284