İBB açısından Sinan Erdem krizi... - BasketFaul.com

İBB açısından Sinan Erdem krizi...

14-06-21 19:40
TBF'nin Sinan Erdem Salonu'ndan zabıta vasıtasıyla çıkarılmak istendiklerine dair açıklama üzerine görüşüne başvurduğumuz İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk Özel, Sinan Erdem Salonu'nun TBF'ye tahsisinin Sayıştayca uygun görülmediğini belirtti. Özel, TBF'ye sürenin sona ermekte olduğu yolundaki hatırlatmalarına karşın muhatap alınmadıklarını öne sürdü.

Salondan Milli Takımlar ile Anadolu Efes ve Galatasaray gibi kulüplerin yararlanmamasının söz konusu olmadığını ifade eden Özel, "Basketbol etkinliklerinin devam etmesi için TBF ile her türlü işbirliğine hazırız." dedi.

İBB AÇISINDAN SALONLA İLGİLİ GELİŞMELER...
Mülkiyeti Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nun kullanımı 29 Ağustos 2009’daki sözleşmeyle 25 yıllığına İBB’ye bırakılmış, salon 29 Mayıs 2017’de hazırlanan protokolle de Türkiye Basketbol Federasyonu’nun kullanımına tahsis edilmişti. 

İBB yetkilileri protokol süresinin dolmasına rağmen Türkiye Basketbol Federasyonu’nun salonla ilgili adım atmadığı gerekçesiyle işlem başlattı. 

Salonun tahsisi federasyondayken, tesis 2019 ve 2020 yıllarında Sayıştay denetimine tabi oldu ve Sayıştay, TBF’nin taşınmaz tahsis edilebilecek kamu idaresi kapsamında olmadığını, vakıf veya dernek statüsünde de bulunmadığını rapor edip tahsisi uygun görmedi. İBB de tahsis süresi yaklaşırken TBF'ye yaptığı uyarının ardından, sürenin bitiminden sonra işlem başlattı.

İBB’den Sinan Erdem Spor Salonu’yla ilgili yapılan resmi açıklama şöyle:

“Sayıştay’ın ilgili 2019 yılı denetim raporunda yer alan Bulgu 36’da şu ifadeler yer almaktadır. ‘Genel Bütçeli Bir Kamu İdaresi Tarafından Belediye Lehine İrtifak Hakkı Kurulan Taşınmazın İdarece Bir Spor Federasyonuna Tahsis Edilmesi’ başlığı altındaki; ‘Yine, taraflar arasında düzenlenen ortak hizmet protokolüne dayanak teşkil eden 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesinin (c) bendi incelendiğinde; belediyelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilecekleri; diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekeceği ifade edilmektedir. TBF özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olup dernek veya vakıf statüsünde değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir.’ 

Protokol süresinin bitişi ve Sayıştay Raporundaki bulgu üzerine tesisin Başkanlığımızca işletileceği bilgisi 14.01.2021 tarihli ve 61-13013 sayılı resmi yazıyla Federasyona iletilmiştir. Buna rağmen tarafımıza bir cevap verilmemiş olup, 05.05.2021 tarihli ve 001236 sayılı resmi yazıyla tarafımıza 3 yıllık ek süre uzatma talebi ulaşmıştır. Ancak 18.05.2021 tarihli ve 745/85219 sayılı resmi yazımız ile süre uzatmanın ya da yeni bir tahsisin Sayıştay Raporuna ve Bulgusuna aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu spor salonunun Başkanlığımız tarafından işletileceği ve Türk sporunun gelişmesi adına Federasyonla her türlü işbirliğine açık olduğumuzu, ulusal ve uluslararası müsabaka ve antrenmanlar için her türlü desteğin tarafımızca sağlanacağı federasyona iletilmiştir. 

Ancak bu yazımıza da herhangi bir cevap verilmediği gibi tarafımızla bir temas kurulmayarak federasyonun tek taraflı bir basın açıklaması yaptığı, bundan sonraki süreçte her türlü branşta Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğumuzu ve hukuki süreçlerin devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.” 

Yorumlar Okunma: 3720