Kulüpler ve spor okulları, okul salonlarını kiralayamayacak - BasketFaul.com

Kulüpler ve spor okulları, okul salonlarını kiralayamayacak

17-07-21 00:22
Milli Eğitim Bakanlığı, devlet okullarına ait spor salonlarının, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen yazıya istinaden bundan böyle kiralanamayacağını ilgili yerlere iletti. Bakanlıktan gelen bu yazı uyarınca okullar; spor kulüplerine ve spor okullarına durumu iletip salonları boşaltmasını istemeye başladı.

Konunun çözümü için TBF yetkilileri, ilgililerle görüşürken basketbol okullarının dernekleri eylem planı üzerinde çalışma kararı aldı.  

Milli Eğitim'den ilgililere gönderilen yaz şöyle:
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) sayılı yazıda;
"Bakanlığımıza tahsis edilen taşınmazlar (okullar) üzerinde yer alan açık alan, salon, okul bahçesi ve benzeri yerlerin, yapılış ve tahsis amaçları dikkate alındığında, bu yerlerin öğretim gün ve saatleri içinde ve dışında öğrencilerin çeşitli amaçlarla zaman geçirdikleri yerler olduğu, bu alanların ticari amaçlarla kiraya verilmesinin öğrenci ve öğretmenler yönünden güvenlik sorunu oluşturabileceği, bu alanların öğretim gün ve saatleri dışında da öncelikle öğrencilerin zamanlarını değerlendirebilecekleri alanlar olarak düzenlenmesinin eğitim öğretimin amaç ve ilkelerine ve kamu yararına daha uygun olduğu değerlendirmesi" yapılmıştır.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yapılan değerlendirmeye istinaden; Bakanlığımıza bağlı okullarda bulunan açık alan, salon vb yerlerin kiralanması konulu ilgi (a) sayılı yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.
 
 
Buna göre Bakanlığımıza bağlı okullarda okul aile birlikleri tarafından işlettirilecek veya işletilecek yerler Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde hükme bağlandığı üzere yalnızca kantin vb. yerler için söz konusu olup bunun dışında kalan alanlarda (açık alan, salon vb. yerlerde) herhangi bir işlettirme ve işletme faaliyetleri gerçekleştirilmeyecektir. 

 

Yorumlar Okunma: 4283