Yeni Covid Protokolu: Konuk takımın taraftarı salona alınmayacak - BasketFaul.com

Yeni Covid Protokolu: Konuk takımın taraftarı salona alınmayacak

26-08-21 14:53
TBF yeni sezonda uygulanacak Covid-19 tedbirleri konusunda protokol yayınladı. Buna göre aşı kartı olmayanlar maçlardan iki gün önce yapılmış PCR testlerinin negatif çıkması ile sahaya çıkabilecek. Salona tribün kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde aşı takvimini tamamlamış ev sahibi takımın taraftarları alınacak.

Protokolün tamamı şöyle:

2019-2020 sezonunda Lig Faaliyetlerinin sonlandırılması kararı alınmasına neden olacak kadar karşılaşılan Covid-19 salgınının yarattığı şok etkisi ve belirsizlikler geçen süreç içerisinde alınan tedbirlere basketbolun tüm unsurlarının büyük bir özveri ve titizlikle uymasıyla geçtiğimiz sezonda tüm liglerimiz oynanabilmiş ve sonuçlanmıştır. Basketbol müsabakalarının sağlıklı bir ortamda oynanması ve herhangi bir aksaklığa neden olmadan sonuçlanması devlet kurumlarının aldığı genel tedbirler ve Sağlık Kurulumuzun öncülüğünde hazırlanan Basketbola Dönüş Protokolünde yer alan tedbirlerin eksiksiz ve amacına uygun bir şekilde uygulanmasıyla
olduğu bir gerçektir. Bu gerçekle hedeflenen amaca ulaşabilmek için oyunun birer parçası olan tüm tarafların açık yüreklilikle, şeffaf bir şekilde ve insan sağlığının her şeyden önde olduğu bilinciyle dayanışma içinde olması ve bir kriz anında birbirine yardımcı olacak şekilde davranış
sergilemesi en önemli unsur olduğu açıkça anlaşılmıştır.
Geçen süreç içerisinde elde edilen kazanımlar, başta aşı olmak üzere alınan tedbirler ve tehdit unsurunun daha yakından tanınması mücadeleyi daha etkin hale getirmiştir. Bu gerçekten yola çıkarak insan sağlığını tehlikeye düşürecek işlemlere izin vermeyecek şekilde ve genel önlemler
dahilinde basketbolun seyir zevkini artırıcı uygulamaların yavaş yavaş hayata geçirilmesinin yanı sıra kulüplerimizin üzerindeki mali külfetin azaltılması hedefiyle 2021-2022 sezonunda uygulamalar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

GENEL HUSUSLAR
 Covid-19 salgını karşısında verilen mücadelede halen en etkili önlemlerden Maske, Mesafe ve Hijyen unsurları geçerliliğini korumaktadır. Bu konuda alınan tedbirlerin uygulanmasına titizlikle devam edilecektir.
 Müteakip bölümlerde belirtilmiş kural, kriter ve uygulamalar resmi makamların günümüz uygulamalarına dayanakla hazırlanmıştır. Salgının seyrine bağlı olarak bu konudaki değişimler veya yeni uygulamalar aynen yansıtılacaktır. Salgın sürecine ve ülke genelinde uygulanacak tedbirlere bağlı olarak uygulamalarda azaltma veya artırma yapılabilir.
 Herhangi bir kriz anında ve/veya sıra dışı gelişmelerde tek yetkili organ TBF Yönetim Kurulu’dur. Yönetim Kurulu, böyle bir gelişmede Sağlık Kurulu ve/veya Hukuk Müşavirliği mütalaalarını göz önünde bulundurarak karar tesis edecek, gerekli gördüğü hallerde sorumlu bulduğu kişi ve/veya kurumları Disiplin Kurulu’na sevk edecektir. Ayrıca
kamu sağlığını tehlikeye düşürecek davranışlar veya zafiyetler genel Ceza Hukukuna tabiidir. Bu konudaki sorumluluk ihlale neden olan kulübe aittir.
 Müsabakalarda alınması gereken tedbirlerin kontrolü, takibi ve gerekli görülmesi halinde raporlanması, talimatlarda ve protokolde açıkça belirtilmiş hususlarda görülen
aksaklıkların düzeltilmesi konusunda tek yetkili müsabaka için atanmış Lig Temsilcisidir.
Gerekli görülmesi halinde lig temsilcisine yardımcı olmak üzere sağlık görevlisi veya yardımcı bir temsilci ataması da yapılabilir.
Açık olarak belirtilmemiş veya takım mensubunun salona alınmaması ya da müsabakanın oynanması gibi konularda Lig Temsilcisi, Lig Direktörlüğü ile koordineli çalışarak alınan kararın uygulanmasını sağlayacaktır.

OYUN ALANINDA YER ALACAK KİŞİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Geçtiğimiz sezon bulaşın önlenmesinde en etkin ve tek unsur olarak kişinin negatif PCR teste sahip olması yerini aşılanmaya devretmesi göz önünde bulundurularak müsabakalarda yer alacak sporcu ve diğer görevlilerin yükümlülüklerinde aşağıdaki esaslar ve uygulamalar geçerli
olacaktır.
 Müsabaka ile ilgili süre içerisinde oyun alanında bulunacak kişiler aşağıda belirtilen prosedür ve koşullara tabiidir.
(1) İki doz aşısını olmuş ve aşı kartı mevcut kişiler; herhangi bir nedenle Covid-19 teşhisi konmadığı sürece, 2. aşıyı olduğu tarihten itibaren 14 gün sonra başka bir koşula tabii olmaksızın 3 ay (90 gün) süreyle oyun alanında yer alabilirler. Üçüncü doz aşısını olan kişilerde aşı sonrası 14 gün bekleme süresi uygulanmaz. Bu sürenin bitmesi itibariyle her ay yapılan kantatif antikor testi pozitif çıktığı taktirde başka bir koşula tabii olmaz.
(2) Herhangi bir nedenle aşı kartı sahibi olmayanlar ile ayda bir yapılması gerekli antikor testleri negatif çıkan kişilerin müsabakadan en fazla iki (2) gün önce alınmış negatif PCR testine sahip olmaları gereklidir.
Avrupa kupaları maç takvimi nedeniyle belirtilen süreçte test yaptıramayacak olan kulüplerin, dört (4) günü aşmayacak şekilde ilgili Avrupa kupası müsabakasından önce
yaptırdığı testler ya da FIBA/ECA organizasyonları bünyesinde tabi tutuldukları güncel testler kabul edilecektir.
(3) Covid-19 teşhisi konmuş kişiler resmi makamlar tarafından uygulanan prosedür ve karantina koşullarına tabidir. Kenar yönetimde dahil olmak üzere takım ile birlikte antrenman, seyahat veya herhangi bir ortamda birlikte olan temaslı kişilerden birine hastalık teşhisi konması halinde müteakip ilk müsabaka öncesi oyun alanına girecek kişiler için en fazla 2 gün önce alınmış PCR test sonuçlarının Lig Direktörlüğüne gönderilmesi gereklidir. PCR testi pozitif çıkan kişi sayısının artması durumunda 2020-2021 sezonu için uygulanan tehir prosedürü geçerlidir.
(4) Covid-19 teşhisi konulmuş ve hastalığı semptomlu olarak geçiren basketbolcuların tekrar antrenmanlara başlaması konusunda 2020-2021 sezonu için uygulanan tehir
prosedürü geçerlidir. Hastalığı semptomlu geçirmiş basketbolcuların kardiyolojik kontroller de dahil diğer testlere tabii olması önemle tavsiye edilir.
Bu testlerin yapılması ve takibi kulüp doktorunun karar ve sorumluluğundadır.
 Aşağıdaki bölgeler oyun alanı olarak tanımlanmıştır.
a. Etrafındaki iki metrelik ek bölge de dahil olmak üzere basketbol oyun sahası,
b. Yedek basketbolcular ve sahaya çıkış kartına sahip görevlilerin yer aldığı ev sahibi ve misafir takım sıra bölgeleri,
c. Masa görevlileri, hakem değerlendirici, istatistik ekibinin görev yapacağı masaların
bulunduğu alanlar,
d. Eğer tribün yerine saha zemininde görev yapacaklar ise anons görevlisi, TV spiker ve yorumcusunun oturacağı alanlar,
e. Basketbolcu, hakem, masa görevlisi soyunma odaları, doping kontrol ve basketbolcular için kullanılacak ilk yardım odası ve buralardan sahaya geçiş koridorları,
f. Saha kenarı seyirci koltukları da dahil olmak üzere oyun sahası ile hem zemin olarak tribünlere kadar olan bölge,
g. Basketbolcuların tesise girişlerinden soyunma odalarına kadar geçiş yapacakları koridor ve geçişler,
 Aşağıda tanımlanmış kişiler bu bölümde belirtilen koşulları sağlamak kaydı ile oyun alanında yer alabilirler.
a. Her iki takımın müsabaka kadrosunda yer alan basketbolcuları ve en fazla dokuz kişiden oluşan kenar yönetim mensupları,
b. Her iki takımın o sezon için vizeli lisans veya sözleşmesi mevcut yedek oyuncuları ve sahaya çıkış kartı bulunan diğer kenar yönetim mensupları, (Eğer oyun alanı içinde
uygun oturma yeri mevcut değil ise bu kişiler tribünde oturabilirler. Bu durum bu kişilerin koşullara haiz oldukları sürece soyunma odası ve diğer bağlı alanlara girişine
engel değildir.)
c. Müsabaka hakemleri, masa görevlileri, hakem değerlendiricileri, video operatörleri, sağlık personeli, doping kontrol ekibi, yer silici personel ve oyun alanı içinde görev yapması gerekli salon personeli,
d. Eğer tribün yerine saha zemininde görev yapacaklar ise anons görevlisi, TV spiker ve yorumcusu,
e. Ligin resmi yayıncı kurumunun saha içinde görev yapması gerekli görülen kameraman ve devre arası ve/veya müsabaka sonunda röportaj yapacak spikerleri,
f. Akredite foto muhabirleri,
g. Lig direktörlükleri tarafından görevlendirilmiş personel,
h. Seyirciler için belirlenmiş kurallara uymak şartıyla saha içi koltuklarda oturmak üzere bilet sahibi kişiler.
 Müsabaka süresince yedek konumunda olan basketbolcular ve en fazla dokuz kişiden oluşan kenar yönetimin maske/mesafe kurallarına uymaları zorunlu olmayıp tavsiye edilir.
Bunun dışında kalan ve saha kenarından oturan seyirciler de dahil oyun alanı içinde bulunan kişilerin maske takmaları zorunludur.

TAKIM MENSUPLARININ SALONA GİRİŞİ
Müsabakaların seyirci ile oynanmasına bağlı olarak belirlenmiş esaslar dahilinde salona girmesine izin verilmiş kişilerin içeri alınması ve bu işleme ilişkin gerekli teçhizatın sağlanması ev sahibi kulübün sorumluluğundadır.
 İmkân olan tesislerde iki, olmayan tesislerde ise tek kapıdan takımların girişleri sağlanacaktır. İki kapının kullanılması halinde kapılardan biri sadece ev sahibi ve misafir takımın kafilesinde bulunan ve protokolde tarif edilmiş kişiler için kullanılacaktır. Salona giriş yapılacak kapı en az 24 saat öncesinde misafir takımın yönetimine bildirilecektir.
 Her iki takımın listesinde yer alan kişiler belirlenmiş kapıdan giriş yapacaklardır. Takımların girişinde ateş ölçümü ev sahibi kulüp tarafından görevlendirilmiş personel
tarafından yapılacaktır. Ölçüm esnasında Lig Temsilcisinin nezareti zorunlu değildir.
 Ölçümlerde yüksek ateş tespit edilen kişiler (37.8o C) ivedilikle daha önceden belirlenmiş ayrı bir bölgeye (tercihan tesis dışına) alınacak ve 15 dakika sonra Lig Temsilcisinin nezaretinde bir kez daha ölçüm yapılacaktır. İkinci ölçümde de yüksek ateş tespiti halinde
kişi tesise alınmayacak ve Federasyona bilgi verilecektir. Federasyon gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra kişi hakkında verilecek kararı Lig Temsilcisi kanalıyla
ilgili kulübe iletecektir. Ateş ölçümünde kullanılacak cihaza bağlı olarak kulaktan yapılacak ölçümlerde 37.8o C, deri üstünden yapılacak ölçümlerde ise 38o C üst değer olarak kabul edilecektir.

SEYAHAT VE KONAKLAMA TEDBİRLERİ
Takımların seyahat ve konaklamasıyla ilgili tedbirleri, salgın ile mücadelede bugüne kadar elde edilen kazanımlar ve gelişmelere bağlı olarak resmi makamlar tarafından öngörülen kurallar dahilinde kulüp yönetimleri tarafından belirlenecek ve uygulanacaktır.
Bu bağlamda;
 Seyahat ve konaklama için seçilecek firmaların salgına yönelik bağlı bulundukları bakanlık tarafından verilmiş sertifikaya sahip olması,
 Soyunma odaları ve oyun alanının müsabaka ve antrenmanlar öncesi belli aralıklarla dezenfekte edilmesi,
 Konaklamaların mümkün olduğu oranda tek kişilik olarak yapılması ve yemeklerin takım kafilesine tahsis edilmiş ayrı salonda veya diğer otel müşterilerinden farklı bir bölgede alınması,
 Top, kondisyon aletleri vb. ortak kullanılan malzemenin sürekli temizlenmesi,
 Havlu, su matarası vb. malzemenin kişisel kullanımının sağlanması, önemle tavsiye edilir.

MÜSABAKALARA SEYİRCİ ALINMASINA YÖNELİK KURAL VE UYGULAMALAR
Yönetim Kurulumuz tarafından 2021-2022 sezonuna basketbol müsabakalarının olumlu yönde vazgeçilmez unsuru olan seyirci alınarak başlanması konusunda prensip kararı alınmıştır. İlk aşamada ev sahibi takımlar müsabakalarına salon kapasitesinin en fazla %50’si kadar seyirci alabileceklerdir. Salgının seyrine bağlı olarak resmi makamların alacağı kararlar paralelinde bu oran artırılabilir, azaltılabilir veya iptal edilebilir.
Müsabakalara seyirci alınmasına yönelik belirlenmiş kuralların yerine getirilmesi ve bu konuda salgın ile mücadelede zafiyete düşülmesine neden olabilecek aksaklıkların önlenmesine yönelik tüm tedbir, uygulama ve denetim sorumluluğu ev sahibi kulübe aittir.
Müsabakalara sadece ev sahibi takımın seyircileri alınacak misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyecektir. Misafir kulübün Lig Direktörlükleri tarafından akredite edilmiş yöneticilerine ilave olarak en fazla yirmi (20) kişiden oluşan yönetici ve mensuplarının liste ile tesise girişine izin verilecektir. Bu kişilerin tesise girişi 2020-2021 sezonu için uygulanan prosedür dahilinde yapılacaktır.
Müsabakaları izlemek üzere sadece aşı takvimini tamamlamış kişiler seyirci olarak salona alınacaktır. Saha kenarından müsabakaları izleyecek kişilerde dahil olmak üzere geçerli aşı kartı bulunmayan kişilere bilet satışı yapılmayacak ve seyircilerin salona girişlerinde bilet kontrolü ile birlikte aşı kartı kontrolü de yapılacaktır.
Tribün ve saha kenarında müsabakayı izleyecek seyircilerin tamamı kullanım amacına uygun şekilde maske takmak zorundadır.
Müsabakalara seyirci alınması ve bilet satışı ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir.
a) Aşı takvimini tamamlamamış kişilere bilet satışı yapılmayacaktır.
b) Belirlenen kapasite oranında bilet satışı yapılmalıdır.
c) Ev sahibi kulüpler seyircilerin oturacakları yerleri mesafe kurallarına göre düzenleyeceklerdir. Bilette yer alan oturma yerleri her 4 m2 ye bir kişi olacak şekilde ve damalı
oturma sisteminde1 planlanacaktır. Seyircilerin salon içi hareketleri TBF Temsilcileri tarafından takip edilecektir. Salondaki tüm koltukların numaralı olması ve yönlendirme ve/veya ilave yer gösterici personelle seyircilerin yerlerine oturmaları sağlanmalıdır.
d) Saha içi koltuklarda birer boşluk kalacak şekilde seyirci oturması sağlanacak, iki veya daha
fazla sıra koltuk bulunan tesislerde dama düzeni uygulanacaktır. Düzenin aksaksız uygulanması için ev sahibi kulüp gereken tedbirleri almakla yükümlü ve sorumludur.
e) Seyircilerin genel sağlık tedbirlerine uyularak salona alınması gereklidir. Ev sahibi kulüpler seyircilerin salona girişlerinde uygun mesafenin sağlanması için zemin markalaması, düzenli giriş akışı için bariyerlerle koridorların oluşturulması, yeterli sayıda kapının açılması konusunda gerekli düzeni sağlayacak ve kapılarda birikmenin önlemini alacaktır.
Ayrıca seyircilerin salona girişlerinde HES kontrolü de yapılacaktır. Sadece belirlenen koşullara haiz kişilerin salona alınmasına yönelik kontroller ve HES kontrolünün amacına uygun olarak yapılmasından ev sahibi kulüp yükümlü ve sorumludur.
f) Bu protokolde yer alan koşulları sağlamayan kişilerin salona alınmasına izin verilmeyeceğinden salona alınmayacak kişinin ve tercihine bağlı olarak yanındaki kişilerin bilet bedeli iade edilmesi sağlanacaktır. Bu durum bilet üzerinde satış sözleşmesinde açıkça yer almalıdır.
g) Mümkün olan tüm müsabakalarda e-bilet satışı yapılmalıdır. Biletler akıllı cep telefonları veya el okuyucuları ile kontrol edilmelidir. Sabit bilet okuyucuların kullanılması halinde bu cihazların elle dokunulan yerleri her geçiş sonrası sabit görevlendirilmiş bir temizlik görevlisi tarafından dezenfekte edilmelidir.
h) Mecbur kalınan durumlarda kâğıt bilet satılması halinde;
 Gişelerin önlerinde uygun mesafe ile sıraya girmelerine yardımcı olacak yer markalaması yapılmalıdır.
 Gişe pencerelerinde kişilerin doğrudan görüşme yapmasını önleyici cam veya şeffaf paneller
olmalıdır.
 Satış yapan kişiler satışa başlamadan evvel eldiven takmalı ve özellikle yoğun satışlarda eldivenlerini sıkça değiştirmelidir.
 Girişte kontrol için bilet kontrolü yapan kişiye bilet elden verilmemeli bunun yerine seyirci biletini makul bir mesafeden gösterdikten ve geçerli olduğu anlaşıldıktan sonra kendisi tarafından uygun yeri yırtılarak kutuya atılmalıdır.
i) Büfe, tuvalet gibi ortak alanlarda sosyal mesafe ve temizlik konularıyla ilgili bilgilendirme afişleri,
yer belirticiler ve yön göstericiler hazır bulundurulmalıdır. Bütün ortak alanlarda el dezenfektanı
bulundurulmalıdır.
j) Büfelerde sıra bekleme işaretleri ve temassız ödeme seçenekleri bulundurmalıdır. Su, lazım
görülürse soğuk sandviç gibi temel ihtiyaca yönelik ürünler dışında ürünlerin satışı tavsiye edilmemektedir. Bununla birlikte müsabaka günlerinde büfe kullanımı ve kapasitesiyle ilgili karar ev sahibi kulübe ait olacaktır.
k) Tuvaletlerde pisuarlar bir kişilik aralık kalacak şekilde kullanıma kapatılmalıdır. Kabin tuvaletlerde
oturma kağıdı, tuvalet kağıdı, lavabolarda kağıt havlu, sabun gibi kişisel hijyen malzemeleri her zaman yeterli miktarda ve hazır bulundurulmalıdır. Bu malzemelerden mümkün olanların ortak temasın önüne geçecek şekilde fotoselli makinalar vasıtasıyla sağlanması önerilmektedir.
l) Tuvalet ve büfelerinin seyircilerin kullanım düzeni için ilgili lig talimatları geçerlidir. Ev sahibi kulüpler tuvaletler ve genel kullanım alanları için resmi makamlar tarafından belirlenmiş hijyen şartlarını yerine getirmek, büfelerden yapılacak satışlar için işletmecilerinin kurallara riayet etmesini sağlamak zorundadır.
Müsabaka sürecinde mümkünse salon dışında 2 tane ambulans bulundurulması, bu ambulansların müsabakadan yarım saat önce salon dışında hazır olması tavsiye edilir.
Seyirci girişlerinde kapılara optik cihaz bulundurulması da dahil olmak üzere ateş ölçüm kontrolü yapılması kulübün tercihine bırakılmıştır.

HAZIRLIK MÜSABAKALARI VEYA TURNUVALARI
Bu protokolde yer alan hususlar ve tedbirler hazırlık müsabakaları ve turnuvaları için de geçerlidir. Buna özgün istisnalar veya ilaveler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 Her hazırlık müsabakası veya turnuvası için Lig Temsilcisi görevlendirmesi yapılacaktır.
Lig temsilcilerinin müsabaka tazminatı ve gerekli olması halinde ulaşım ve konaklama masrafları ev sahibi kulüp veya organizasyon sorumluluğunu üstlenen kurum tarafından karşılanacaktır.
 Her hazırlık müsabakası için bu protokolde belirtilen esaslar dahilinde aşı kartı ve test uygulaması takibi yapılacaktır. Dört günden daha uzun süren hazırlık turnuvalarında PCR test sonuçlarına göre sahada yer alan basketbolcuların üçüncü günde bir kez daha PCR testi yaptırmaları zorunludur.
 Hazırlık müsabakası oynayacak veya turnuvaya katılacak yabancı ülke takımı hiçbir ayrım gözetmeksizin Türk takımı gibi işleme tabi tutulacaktır.

TAKİP VE DENETİM
Covid-19 salgını karşısında verilen mücadele geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kulüplerimiz ve federasyonun ortak çalışması ile her aşamada daha da güçlenerek devam edecektir. Verilen mücadelede elde edilen kazanımların titiz ve özverili uygulamasıyla seyirci alımı ile daha da renklenmiş, PCR test istemi belli koşullara bağlanarak kulüplerimizin üzerindeki yük daha da hafifletilmiştir.
 Bu yaklaşımla kulüplerimiz;
a. Oyun alanı içinde bulunacak basketbolcu ve kenar yönetimin HES kodlarını federasyona bildireceklerdir.
b. Yeni sezon için kadrolarında yer almak üzere sözleşme yapacakları/lisans çıkaracakları basketbolcular ile sahaya çıkış kartı alacakları kenar yönetim elemanlarının geçerli aşı kartlarının bir kopyasını federasyona göndereceklerdir.
Ayrıca ilerleyen dönemde son aşı tarihinden üç ay geçmesini müteakip antikor testi pozitif olanların test sonuçlarını bildireceklerdir.
c. Aşı kartı bulunmayan ve/veya pozitif antikor testi olmayanlar eski uygulama benzeri müsabakadan en geç 2 gün öncesi PCR testi yaptıracaklar ve sonuçlarını federasyona göndereceklerdir.
d. Kulüplerin basketbolcu ve kenar yönetiminin sezon öncesi (hazırlık maçları dahil) HES kodlarını bildirmeleri veya güncellemesi gereklidir.
 Kulüpler tarafından yapılan bu bildirimlerle Federasyon;
a. HES kodlarını Sağlık bakanlığı sistemine girerek anlık takip edecek ve ihtiyaç olması halinde karantina uygulaması konusunda gereken prosedürü başlatacaktır.
b. Gönderilen aşı kartları ve akabindeki antikor testlerine ait koşul ve süreleri takip edecek buna göre her müsabaka öncesi oyun alanına girebilecek basketbolcu ve takım mensuplarının listesini Lig Temsilcileri ile paylaşacaktır.
c. Lig temsilcileri oyun alanına girebileceklerin kontrolünü yaparak uygulamaya aksi davranışlara izin vermeyecektir. Temsilciler ayrıca salona seyirci alımına ilişkin
koşullara uyulup uyulmadığının takibini ve raporlamasını yapacaktır. 

LİG PROGRAMININ UYGULANMASI
Salgının sezon içindeki seyrine bağlı olarak ilan edilen statü ve buna bağlı olarak müsabaka programında aksaklık yaşanması halinde geçerli talimat hükümleri dahilinde programın uygulanmasına öncelik verilecektir.
Tehir müsabakalarının oynatılması için sıra takip edilmesi esastır. Ancak Türkiye Kupalarına referans olan liglerde ilk yarı, diğer bütün liglerde ise Play-Off veya Final Grubu öncesinde Normal Lig müsabakalarının tamamlanamaması söz konusu olduğu hallerde sıra takibi olmaksızın tehir müsabakaları oynatılabilecektir.
Salgının gidişatına göre müsabakaların ilan edildiği şekli ile tamamlanamaması söz konusu olursa 2020-2021 sezonu için belirlenmiş statü ve program alternatifleri de dikkate alınarak ligi tamamlamaya yönelik alternatif takvim ve statü TBF Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek

ve uygulanacaktır. 

Yorumlar Okunma: 2545